خلاصه کتاب راهکارهای نوآوری در مدیریت

محتوایی که در حال مطالعه آن هستید از کتاب ۱۰۱ مدیریت اثر دکتر مسعود بصیرنژاد برداشت شده است.

مقدمه:

در این نوشته راهکارهای اشتباه با علامت ضربدر مشخص شده‌اند و در مقابل، راهکارهای صحیح با علامت تیک نشان داده شده‌اند تا با مقایسه آن‌ها درک بهتری از نوآوری در مدیریت داشته باشیم.

نوآوری و بعد…

همواره نوآور باشید.

نوآوری داشته باشید. اهمیت ثبات در نوآوری مدیریت را درک کنید. ممکن است روش‌های گذشته در شرایط فعلی، کارایی نداشته باشند. نوآوری را نه تنها حول محصول بلکه در حوزه تحقیق و توسعه نیز افزایش دهید. تلاش کنید شیوه‌های موفقیت را از رقبای خود فرا بگیرید.

در خصوص نوآوری، نگرانی به دل خود راه ندهید. بدانید که تمسک به یک راهکار خاص و هرچند پسندیده خطرناک است. بنابراین مراقب باشید که هیچگاه به مدت طولانی به یک راهکار جدید وابستگی پیدا نکنید. 

به شیوههای قدیمی اعتماد کنید.

نوآوری را افزایش دهید.

ویژگی اساسی و جدید نوآوری کسب‌وکار را درک کنید. پتانسیل‌های لازم برای بهبود موقعیت رقابتی خود را درک کنید. نوآوری مدیریت را توسعه دهید. نوآوری را اشاعه دهید. نوآوری را در هماهنگی با یکایک بخش‌های سازمان پیاده کنید.

بر شیوههای قدیمی اصرار و سماجت به خرج دهید.

یاد بگیرید و نوآوری کنید.

بدانید که هر آنچه افزایش دارد به‌همین‌ترتیب می‌تواند ریزش هم داشته باشد. ناتوانی در توسعه اصولی زمینه‌های جدید مدیریت، باعث افت و سقوط برخی دیگر از شرکت‌ها می‌شود.

از شکست‌ها، درست عین پیروزی‌ها درس بگیرید. گاهی اوقات، صرفاً قصور در ادامه یک کار درست، عین خطا و اشتباه محسوب می‌شود. مراقب قطع ارتباط کسب‌وکار باشید. مشکلات مربوط به توسعه اقتصادی بلندمدت را شناسایی کنید. نوآوری و رشد قرین موفقیت هستند تنها به شرطی که بتوانید از آن‌ها درست استفاده کنید.

به سبک گذشته و با سرسختی مدیریت کنید.

هوشمندانه و با استفاده از شیوههای جدید، مدیریت کنید.

کیفیت مدیریت را براساس دانش فنی لازم به منظور تمرکز بر کلیه منابع شیوه‌های رهبری و مدیریت جدید و زیرساخت محکم ارزیابی کنید. با شور، مردم‌باوری و مسئولیت‌پذیری به رهبری بپردازید.

مطابق روال همیشگی مدیریت کنید.

سرمایه مدیریت را ارتقا دهید.

بر روی دست‌یابی به نرخ بازگشت عالی منابع مالی سرمایه‌گذاری شده در کسب‌وکار تاًکید داشته باشید. از پیگیری ساده روندهای بازاریابی و ارائه کورکورانه محصولات و خدمات اجتناب کنید. در خصوص اکتساب شرکت‌های دیگر و ادغام با آن‌ها محتاطانه عمل کنید.

اتکای صرف به داراییهای فیزیکی(مشهود) داشته باشید.

اتکا به قدرت داراییهای فیزیکی(مشهود) و غیرفیزیکی (نامشهود) داشته باشید.

ارزش کسب‌وکار خود را بالا ببرید. به دارایی‌های نرم و نامشهود ارزش‌زا بیشتر توجه کنید. بدانید که دارایی‌های نرم و نامشهود اگر بیش از دارایی‌های سخت ارزش نداشته باشند، دست‌کم به اندازه آن‌ها ارزش و اهمیت دارند. نحوه مدیریت بر دارایی‌ها را تغییر دهید.

از طریق ورود به بازارهای خوب رشد کنید.

از طریق فرصتجویی رشد کنید.

صرفاً به بازارها تکیه نکنید. البته از مزیت بازارهای خوب بهره بگیرید اما به آن‌ها اعتماد نکنید. رشد و موفقیت خود را بر مبنای فرصت‌ها پی‌ریزی کنید.

فرصت‌طلب باشید. از رهبران بازار یاد بگیرید اما به‌صورت کور‌کورانه از آن‌ها تقلید نکنید. به جای تقلید کورکورانه در خصوص دلایل تغییر رفتار رهبران بازار و شیوه‌های تدوین راهکار توسط شرکت‌های فرصت‌طلب تأمل کنید. 

نسبت به بهسازی مستمر روشها بیتوجه باشید.

به هوش و آگاه باشید.

توجه بیشتری به هزینه‌های ثابت داشته باشید. به‌ هوش باشید که در دام توسعه بسیار زیاد گرفتار نشوید. توسعه یک ضرورت رقابتی است اما متعاقب توسعه، افزایش هزینه‌های ثابت می‌تواند نوسان سودآوری را افزایش دهد.

بر روی سودآوری تمرکز کنید.

بر روی مشتریان تمرکز کنید.

سریع، چابک و انعطاف‌پذیر باشید. به کارکنانتان اجازه دهید که به اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری دسترسی یابند و به آنان این اختیار را بدهید که خودشان تصمیم بگیرند.

روشها و راهکارهای مختلف مدیریتی را آزمایش کنید.

نوآوری مدیریت را حفظ و نظاممندسازی کنید.

نوآوری را نظام‌مند کنید. از تجارب ناموفق شرکت‌هایی که در دوره‌هایی از نوآوری به‌صورت تصادفی موفق عمل کرده‌اند، اما در به‌کارگیری رهبری نظام‌مند، نگرش‌ها و مقررات، ضعف داشته‌اند، یاد بگیرید. 

روشها و مفاهیم جدید را بیان کنید.

روشها و مفاهیم جدید را اجرا کنید.

حرف نزنید، عمل کنید. از شرکت‌های دیگر به‌صورت منظم الگوبرداری کنید.

به منظور پیشرفت‌های نوآورانه چشم‌گیر در امور مدیریتی تقلا کنید.

با استفاده از برآوردهای کمی مدیریت کنید.

توأم با عقل و احساس مدیریت کنید.

شور، مردم‌باوری و مسئولیت‌پذیری منظم را افزایش دهید. شرایط مناسبی را فراهم آورید.

مسائل و فرصت‌ها را شناسایی کنید. محیط و چارچوبی برای حمایت از خلاقیت، دانش، مهارت‌ها و نگرش‌ها در سرتاسر سازمان به وجود آورید تا نتایج کار بهبود یابد.   

با سرسختی مدیریت کنید.

سبک مدیریت را بهبود دهید.

بر کیفیت رهبری و مدیریت تمرکز کنید. بر ظرفیت‌های سیستماتیک که راهکار، اهداف و معیارهای سنجش شرکت را تشکیل می‌دهند، تاًکید کنید. رهبری رقابتی در تمامی مجاری اصلی را ارتقا دهید. با تشویق یکایک اعضاء سازمان به آنان این امکان را بدهید که عملکرد عالی از خود به جای بگذارند.

 به سبکهای سنتی تعلق خاطر داشته باشید.

 آیندهساز باشید.

پیش از هر اقدامی از امکان موفقیت نوآوری‌های رهبری اطمینان حاصل کنید.

پیش از انجام هر کاری تمامی مفاهیم و نوآوری‌ها را به دقت مورد بررسی قرار دهید.

از بالا به پایین اعمال قدرت کنید.

مسئولیت شبکهای به وجود آورید.

سودآوری و رشد را از طریق تمرکز بر نتایج کلیدی عملکرد حفظ کرده و تسریع نمایید.

توان انحصاری موقت خود را رها کنید. به‌خاطر داشته باشید که در اقتصاد نوین تنها مشوق برای تولید هرکالایی برخورداری از توان انحصاری موقت می‌باشد.

مستقل از دیگران عمل کنید.

همکاری مبتنی بر راهبرد به وجود بیاورید.

توانمندی شرکت را از طریق همکاری با سازمان‌های دارای ظرفیت مکمل افزایش دهید. به‌عنوان مثال، مزایای بالقوه مالکیت بخشی از سهام یک تأمین‌کننده را بررسی کنید.

موفقیت همیشه منوط به رویارویی با رقبا و شکست دادن آن‌ها نیست. به‌خاطر داشته باشید که حتی رقبا هم می‌توانند با هم همکاری کنند.

از فناوریهای جدید به بهانه استفاده از فناوری اطلاعات غفلت کنید.

با بهرهگیری از فناوری رقابت کنید.

به‌خاطر داشتهباشید که وجه تمایز در کارهایی نهفته است که می‌توانید با فناوری انجام دهید و صرفاً به پیشگامی در استفاده از فناوری جدید نیست.

با موارد قطع ارتباط مقابله کنید.

موارد قطع ارتباط را بیابید و اصلاح کنید.

 بدانید که جست‌و‌جوی تعالی در هر سازمان، قوی‌ترین نیروی انگیزشی و احساسی به شمار می‌رود. سیستم‌ها، ابزارها و منابع و راهکارهایی را فراهم کنید که به تمامی اعضاء سازمان یاری رسانده و آن‌ها را ترغیب کند. 

برای انجام کسبوکار هزینههای بیرویه صرف کنید.

به هزینههای شکست کسبوکار پایان دهید.

به گونه‌ای عمل کنید تا بتوانید محصولات و خدمات مورد نظر مشتری را ارزان‌تر، و با ارزش بالاتر و در مدت زمان کمتر ارائه دهید.

در بهرهگیری از یک سبک و سیاق خاص سماجت غیرمنطقی به خرج دهید.

بهترین سبک رهبری را در پیش بگیرید.

 شرکت‌های پیشگام به‌طور دائم خود را بهبود می‌دهند تا به مزیت تبلیغاتی دست یابند. زمانی که مشتریان کالاها و خدمات خاصی را بررسی می‌کنند شهرت و خوش‌نامی شرکت فروشنده را نیز در نظر می‌گیرند. از مشتریان خود بخواهید که دغدغه‌های خود را بیان کنند و تحقیقات بازار را به نتیجه برسانند. 

تمامی شیوهها را همیشه و درهمه حال بهبود ببخشید.

شیوههای برتر را بهسازی کنید.

بر روی مزیت‌های ادامه یا عدم حضور در بازار به منظور حفظ ارتباط با مشتری، بحث و بررسی کنید. در صورتی‌که با شک و تردید عمل کنید، موفق نخواهید شد. اطلاعات را مدیریت کنید.

به منظور بقا مدیریت کنید.

در شرایط رقابتی، پیشگام باشید.

 یک شرکت باید کاهش چشم‌گیر هزینه‌های تولید را به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر مدیریت و رهبری روزانه سرلوحه امور خود قرار دهد. این تصمیم به معنای حذف مستمر و سیستماتیک هزینه‌های شکست کسب‌وکار، قطع ارتباط و افت عملکرد است.

بر روی سود و زیان شرکت تمرکز کنید.

زنجیره ارزش شرکت را رهبری کنید.

چشم‌انداز شرکت را کانون تمرکز فعالیت‌ها قرار داده و بدین ترتیب نگرش مثبت و حضور فرصت‌طلبانه را ایجاد کنید.

با شیوههای قدیمی مدیریت کنید.

با استفاده از شیوههای جدید مدیریت کنید.

به معیارهای سنتی موفقیت توجه نکنید. بین مدیریت رقابتی ارزش‌آفرین مرئی با مزیت رقابتی ارزش‌آفرین نامرئی موازنه ایجاد کنید. شیوه تفکر و عمل کارکنانتان را بهبود دهید. کارکنان خوبی استخدام کنید و از آنان به خوبی محافظت کنید. شرکت شما باید نسبت به شرکت‌های رقیب جای بهتری برای کارکردن با افراد باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *